Honden bijten vaker dan verwacht... | Dogzine

Honden bijten vaker dan verwacht...

hondenbeet

Hondenbeten, meestal worden de statistieken gebaseerd op het aantal gevallen dat in het ziekenhuis terecht komt. In Engeland is daarom een onderzoek gedaan naar hondenbeten en hoe vaak ze voorkomen op basis van een buurtonderzoek, onder 694 mensen in het plaatsje Cheshire.

De resultaten:  een kwart van de mensen was ooit in hun leven gebeten door een hond, waarbij een derde van die gevallen uiteindelijk medische behandeling nodig had. 0,6% moest naar het ziekenhuis. Per 1000 mensen waren er 18,7 bijtincidenten (groot en klein).. Mannen hebben bijna tweemaal zoveel kans om gebeten te worden, en eigenaren van meer dan één hond liepen 3,3 maal zo vaak een hondenbeet op. Mensen werden vooral door honden gebeten (54,7%) door honden die ze nog nooit eerder hadden gezien. En –opvallend- mensen met een hogere emotionele stabiliteit (lees: niet angstig, zenuwachtig bij het zien van een hond) hadden ook een lager risico om gebeten te worden. En samenvattend, het aantal bijtincidenten, groot en klein, is veel groter dan op basis van medische gegevens is te achterhalen.

Angstige mensen worden vaker gebeten

De onderzoekers besloten tot het onderzoek omdat de bekende gegevens meestal sterk verouderd zijn, ook andere aanvallen vaak als “bijtincident” worden omschreven, en ook omdat door recent onderzoek bekend werd dat de medische wereld de neiging heeft om hondenbeten en de ontstane schade te “overdrijven”, althans, met een bias weer te geven.

Vandaar dat voor een andere onderzoeksmethode werd gekozen: interviews bij mensen thuis. Binnen een bepaalde geografische gemeenschap. Aan de deelnemers werd gevraagd of ze ooit gebeten waren, of dat in het laatste jaar was, en vervolgens konden de deelnemers over 1 bijtincident meer informatie geven. Kende u de hond, hoe oud was u toen u werd gebeten, was medische behandeling noodzakelijk?

Verder werden demografische gegevens verzameld over het aantal honden in de huishouding etc. En persoonlijkheidsgegevens van de ondervraagden.Daaruit bleek dat 24,8% van de ondervraagden ooit gebeten was, waarvan 1,87% in het laatste jaar. Op basis daarvan komt het team tot de telling dat er 18,7 bijtincidenten per 1000 personen per jaar plaatsvinden. 57,6% van de ondervraagden was slechts een keer in zijn leven gebeten. 33,1% van de bijtincidenten hadden tot gevolg dat er medische hulp (huisarts, ziekenhuis) aan te pas moest komen. Wel of geen medische hulp maakte niet uit voor mannen of vrouwen. 44% van alle bijtincidenten vond tijdens de kindertijd van de ondervraagde plaats (onder de 16). Anderzijds, van alle ondervraagde kinderen in het onderzoek was slechts 6,3% ooit gebeten. De uitkomst dat mensen die angstiger, zenuwachtiger waren vaker gebeten werden was nog niet eerder uit onderzoek naar boven gekomen.

Er zitten beperkingen aan dit onderzoek, zeker omdat het in één speciale omgeving werd gehouden, een plattelandsstadje. Toch valt op dat het aantal incidenten met kinderen lager is als uit eerdere studies naar boven komt. Minder buiten spelen en minder loslopende honden zou hier mogelijk een oorzaak voor kunnen zijn, het merendeel van de kinderbijtincidenten werd gemeld door mensen die als kind gebeten waren maar inmiddels al volwassen. En tot slot, mensen boven de 50 liepen ook een grotere kans om gebeten te worden.

foto afkomstig van wiki commons

Wellicht ook interessant

stockfoto mechelse herder

Burgemeester te voortvarend met inbeslagname Mechelse herder "Ziva"

De burgemeester van Roosendaal is te kort door de bocht gegaan toen hij eind vorig jaar besloot dat een kort aanlijngebod en een muilkorfplicht onvoldoende was om

screenshot youtube

Youtube helpt onderzoek naar hondenbeten

Onderzoekers van de Universiteit van Liverpool maken gebruik van  YouTube om de complexe kwestie van hondenbeten te bestuderen.

pitbull

Pitbullverbod Montreal tijdelijk teruggedraaid

De nieuwe wet die afgelopen maandag van kracht ging in Montreal is voorlopig teruggedraaid.