Gedwongen herplaatsing Tibetaanse mastiff "Luna" mag niet van rechter | Dogzine

Gedwongen herplaatsing Tibetaanse mastiff "Luna" mag niet van rechter

tibetaanse mastiff, illstratief

De burgemeester van Nunspeet mag niet besluiten dat Tibetaanse mastiff “Luna” herplaatst moet worden. Dat heeft de rechtbank Gelderland bepaald. De herplaatsingsbeslissing moet worden herroepen. De rechtbank is tot deze uitspraak gekomen omdat het besluit inbreuk maakt op het eigendomsrecht van de eigenaren van Luna. De gemeente Nunspeet is niet bevoegd met toepassing van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet een dergelijke inbreuk te maken. Dat artikel luidt “De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde.”

 

Luna is bij meerdere bijtincidenten betrokken geweest. De gemeente heeft op 27 oktober 2016 de eigenaren opgedragen Luna af te geven, iets wat ook gebeurd is. Vorig jaar februari besloot de gemeente nog om Luna niet terug te geven, maar na een uitspraak van de voorzieningenrechter op 30 maart vorig jaar moest Luna toch terug naar de eigenaren, de gemeente werd in het ongelijk gesteld. Maar de juridische strijd gaat verder, want p 9 november beslist de rechter dat Luna wel moet worden herplaatst totdat er een uitspraak in de bodemprocedure –een langdurige zaak-  volgt. Reden: de eigenaren hebben zich niet gehouden aan de voorwaarden dat Luna (gedrags)training krijgt. Na deze uitspraak heeft de burgemeester direct het bevel tot inbeslagname van Luna gegeven en is een afspraak met de eigenaren gemaakt om de hond op te halen. Echter, de eigenaren brachten Luna op een onbekende plaats in Nederland (?) onder, en voldeden dus niet aan de eis van de burgemeester. Deze legde een last onder dwangsom op waarbij de eigenaren bij het niet voldoen aan het bevel een dwangsom verbeuren van € 250,- per dag met een maximum van € 5000,-. Tegen het bevel en de daaropvolgende last onder dwangsom is door de eigenaren een bezwaarschrift ingediend. Tevens is de voorzieningenrechter -wederom- verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Een van de redenen dat de eigenaren van Luna in beroep gingen was het –niet ondenkbare- gevaar dat Luna bij nieuwe eigenaren alsnog zou worden geeuthanaseerd. “. Het is niet denkbeeldig dat bij het mislukken van de herplaatsing Luna zal worden geëuthanaseerd. Dit wordt immers in het risico-assessment van het assessmentteam van de Universiteit Utrecht, die aan het primaire besluit ten grondslag ligt, met zoveel woorden geadviseerd bij een mislukte herplaatsing.”

Dogzine heeft de gemeente Nunspeet om een reactie gevraagd. De eigenaren van Luna hebben al eerder laten weten liever vandaag dan morgen weg te gaan uit Nunspeet. Met Luna.


 


Bij de foto: Tibetaanse mastiff, niet de Luna waarover het in het artikel gaat.

Wellicht ook interessant

tibetaanse mastiff, illstratief

Gedwongen herplaatsing Tibetaanse mastiff "Luna" mag niet van rechter

De burgemeester van Nunspeet mag niet besluiten dat Tibetaanse mastiff “Luna” herplaatst moet worden. Dat heeft de rechtbank Gelderland bepaald.